Ang Golden Gate Bridge ay isa sa mga pinakamagandang tulay dahil sa pagtataglay ng mga malalaking tore, masasaklaw na pangunahing kable at malawak na naaabot. Ang Golden Gate Bridge ay matatagpuan sa U.S. Highway 101 at nagkakaloob ng mahalagang pagkakaugnay sa pagitan ng San Francisco at sa mga county sa hilaga. Noong Mayo 2012, ang Tulay ay nagdiwang ng Ika-75 Anibersaryo nito.

 

PAGBISITA SA GOLDEN GATE

Ang tanyag sa mundo na Golden Gate Bridge ay isang walang-katulad na karanasan ikaw man ay nagmamaneho, naglalakad, o namimisikleta sa kahabaan nito. Mayroon pang birtuwal na Bridge Walk para sa mga hindi makapunta sa Tulay.

Paggamit ng Tulay: Ang mga naglalakad ay maaaring gumamit ng mga bangketa sa mga oras na may liwanag ng araw. Ang mga naglalakad at namimisikleta ay parehong nakakagamit ng silangang bangketa Lunes hanggang Biyernes. Ang mga siklista ay gumagamit ng kanlurang bangketa sa mga araw ng Sabado at Linggo. Lahat ng mga bisita ay dapat maingat na magmasid dahil ang mga bangketa ay nagiging labis na abala. Ang Tulay ay 1.7 milya ang haba at ang mga komportableng sapatos at suson-susong damit ay inirerekomenda.

Ang roller blades, skateboards at roller skates ay hindi ipinahihintulot sa mga bangketa ng Tulay. Ang mga hayop, maliban sa mga tagaserbisyong hayop ay hindi rin ipinahihintulot.

Mga Direksiyon at Paradahan: Ang mga bangketa ng Tulay ay magagamit mula sa timog-silangang loteng paradahan o sa hilagang-silangang loteng paradahan,kabilang ang Vista Point.

 

Elektronikong Pagsingil ng Toll sa Golden Gate Bridge: Ang mga bayad sa Golden Gate Bridge ay sinisingil sa paraang elektronikal, at walang paghinto sa Toll Plaza. Itong bagong lahat-ay-elektronikong sistema ng pagsingil ay ginagawang mas madali ang pagtawid sa Tulay. Ang mga toll ay tinatasa nang awtomatiko gamit ang isang FasTrak toll tag o ang Pay-By-Plate.

 

Upang pumili kung anong opsyon sa pagbabayad ng toll ang pinakaangkop sa iyo, dapat mong isaalang-alang kung gaano kadalas na ginagamit mo ang Golden Gate Bridge gayon din ang paraan ng pagbabayad na mas gusto mong gamitin. Bisitahin ang aming website o ipagpatuloy ang pagbabasa para sa karagdagang impormasyon. Mangyaring tandaan: ang impormasyon ay makukuha sa maraming wika!

·       FasTrak. Ang FasTrak ay nag-aalay ng may-diskuwentong halaga ng toll ($6.75 para sa 2-ehe na mga sasakyan). Sa pamamagitan ng FasTrak, ang mga toll ay tinatasa gamit ang isang toll tag na nakalagay sa windshield at isang nasa itaas na antenna, na nagbabasa sa toll tag at sumisingil sa toll. Ang mga FasTrak toll tag ay ipinagkakaloob na may $20 maisasauling deposito. Ang FasTrak ay iniaatas upang gamitin ang nakalaang Carpool Lane, kapag karapat-dapat, upang bayaran ang may-diskuwentong carpool toll. Bisitahin ang FasTrak website para sa karagdagang impormasyon.

·       Pay-By-Plate. Ang mga opsyon na Pay-By-Plate ay gumagamit ng plaka ng sasakyan upang tasahin ang toll ($7.50 para sa 2-ehe na mga sasakyan). Basahin ang iba pa tungkol sa aming mga opsyon na Pay-By-Plate.

o   Ang License Plate Account ay isang magandang opsyon sa pagbabayad ng toll para sa mga motoristang mas gustong “magbayad habang sila ay gumagamit.” Maaari kang gumamit ng credit card upang buksan at pondohan ang account. Magbukas ng isang License Plate Account ngayon.

o   Ang One-Time Payments ay iminumungkahi para sa mga drayber na hindi madalas na tumatawid ng Golden Gate Bridge, mga bisita mula sa labas ng Bay Area, at mga parokyanong mas gustong magbayad ng cash. Ang One-Time Payments ay maaaring gawin online, sa pamamagitan ng telepono, o nang personal 30 araw bago ka tumawid ng Tulay o sa loob ng 48 oras pagkatapos ng iyong pagtawid. Basahin ang iba pa tungkol sa One-Time Payments.

o   Ang Toll Invoices ay ipinadadala sa mga parokyanong hindi gumagawa ng aksyon upang mabayaran ang kanilang toll (FasTrak, License Plate Account, One-Time Payment). Ang isang invoice ay ipinadadala sa nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Basahin ang iba pa rito.

Impormasyon Tungkol sa Paupahang Sasakyan: Kausapin ang iyong ahente ng paupahang sasakyan upang linawin kung paano ka sisingilin para sa mga toll kapag tumatawid sa alinmang tulay sa Bay Area sa isang paupahang sasakyan. Makakapili kang pumasok sa programa sa toll ng kompanyang nagpapaupa at bayaran ang toll at ang kanilang mga pang-araw-araw na bayad na pangkaginhawahan, o maaari kang lumabas sa kanilang programa at gumawa ng One-Time Payment BAGO tumawid ng Golden Gate Bridge.

Para sa mga sasakyang may higit sa dalawang ehe, ang halaga ng toll ay nakadepende sa bilang ng mga ehe.

 

 

 

 

 

PAMIMILI SA GOLDEN GATE BRIDGE

Sans titreAng isang biyahe patungo sa Golden Gate Bridge ay hindi magiging kumpleto kung walang pagbisita sa bagong Bridge Pavilion at “Round House,” matatagpuan sa magandang plaza ng bisita sa timog-silangang panig (mga direksiyon). Sa Pavilion, makakatagpo ka ng mga makasaysayang artifact, eksibit, at iba't ibang bago at walang-katulad na mga produkto na ipinagdiriwang ang Tulay. Maaari mo ring matuklasan ang agham at inhinyeriya na nasa likod ng paggawa ng Tulay sa pamamagitan ng mga interaktibong pagtatanghal sa makalabas lamang ng Pavilion.

 

PAGPARADA SA GOLDEN GATE BRIDGE

Ang paradahan ng bisita ay matatagpuan sa pareho ng timog-silangan at hilagang-silangan na mga panig ng Tulay, na may nakatalagang paradahan para sa mga taong may kapansanan. Tandaan: ang espasyo ay labis na limitado at ang mga bisita ay hinihimok na gumamit ng mga panghaliling paraan ng pagpunta sa Tulay – pampublikong paghahatid, bisikleta, paglalakad, pagbahagi-ng-sasakyan na serbisyo, bus ng turista, atbp.

 

 

PAGHAHATID

Ang Golden Gate Transit (GGT) ay nagkakaloob ng panrehiyong serbisyo ng bus sa pagitan ng mga County ng San Francisco, Marin at Sonoma. Ang serbisyo ay makukuha rin sa pagitan ng San Rafael sa sentral na Marin at sa istasyon ng El Cerrito/Del Norte BART sa kanlurang Contra Costa County. Ang limitadong lokal na serbisyo ng bus ay ipinagkakaloob sa loob ng Marin County, sa ilalim ng kontrata sa Marin Transit. Ang mga serbisyo ng bus ay ipinagkakaloob araw-araw, nang may binawasang serbisyo sa mga araw ng Sabado at Linggo at mga partikular na piyesta opisyal. Tingnan ang Mga Iskedyul ng Bus sa aming website.

 

Ang Golden Gate Ferry (GGF) ay nagpapatakbo ng serbisyo ng ferry sa pagitan ng San Francisco at Larkspur sa sentral na Marin County, at Sausalito o Tiburon sa patimog na Marin County. Ang Ferry ng Lakspur at Sausalito ay tumatakbo araw-araw na may madalas na serbisyo sa araw ng Lunes hanggang Biyernes at binawasang serbisyo sa araw ng Sabado at Linggo at mga partikular na piyesta opisyal (tingnan sa ibaba); Ang Tiburon Ferry ay nagpapatakbo Lunes hanggang Biyernes lamang, maliban sa mga piyesta opisyal. Ang GGF ay hindi nagpapatakbo sa mga araw ng Pasasalamat, Pasko at Bagong Taon. Tingnan ang Mga Iskedyul ng Ferry sa aming website.

 

MGA MAPA NG SISTEMA NG GGT at GGF

 

KALENDARYO NG PIYESTA OPISYAL 2017-2018

 

 

 

Mga Iskedyul ng
Ferry

Mga Iskedyul ng
Bus

Araw ng Kalayaan, Lunes, Hulyo 4, 2017

PIYESTA OPISYAL

PIYESTA OPISYAL

Araw ng Paggawa, Lunes, Setyembre 4, 2017

PIYESTA OPISYAL

PIYESTA OPISYAL

Araw ni Columbus, Lunes, Oktubre 9, 2017

Lunes-Biyernes

Lunes-Biyernes

Araw ng mga Beterano, Sabado, Nobyembre 11, 2017

Sabado-Linggo

Sabado

Araw ng Pasasalamat, Huwebes, Nobyembre 23, 2017

WALANG SERBISYO

PIYESTA OPISYAL

Araw Pagkaraan ng Araw ng Pasasalamat, Biyernes, Nobyembre 24, 2017

BINAWASANG SERBISYO

PIYESTA OPISYAL

Araw ng Pasko, Lunes, Disyembre 25, 2017

WALANG SERBISYO

PIYESTA OPISYAL

Araw ng Bagong Taon, Lunes, Enero 1, 2017

WALANG SERBISYO

PIYESTA OPISYAL

Araw ni Martin Luther King, Lunes, Enero 15, 2018

BINAWASANG SERBISYO

Regular

Araw ng mga Presidente, Lunes, Pebrero 19, 2018

PIYESTA OPISYAL

PIYESTA OPISYAL

Araw ni Cesar Chavez, Sabado, Marso 31, 2018

Lunes-Biyernes

Sabado

Araw na Pang-alala, Lunes, Mayo 28, 2018

PIYESTA OPISYAL

PIYESTA OPISYAL

Araw ng Kalayaan, Miyerkules, Hulyo 4, 2018

PIYESTA OPISYAL

PIYESTA OPISYAL

 

MGA CASH NA PASAHE AT MAPA NG SONA NG PASAHE

 

 

Cash ng Nasa Hustong Gulang Cash ng Kabataan/Nakatatanda/May-kapansanan Cash na mga Pasahe sa Golden Gate Discount Cards

 

Kapag sasakay sa bus, sabihin sa drayber ang iyong destinasyon upang masingil ang angkop na pasahe. Magpakita ng wastong pagkakakilanlan upang makatanggap ng pasaheng may diskuwento. Ang para sa isang-direksiyon na mga pasahe ng bus ay nag-iiba alinsunod sa haba ng biyahe at bilang ng mga tinawid na fare zones. Ang mga cash na pasahe sa bus at ferry at ipinakikita sa ibaba.

Upang Gamitin ang Talahanayan ng Pasahe

 

Halimbawa: Kung gusto mong maglakbay mula sa San Rafael (Zone 3) patungo sa San Francisco (Zone 1), hanapin ang San Rafael (sa kaliwang-kamay na hanay ng talahanayan) at saka tingnan nang pahalang ang talahanayan patungo sa lugar na ang Zone 3 ay bumabagtas sa Zone 1. Ang iyong isang-direksiyon na cash na pasahe ay $7.00.

 

 

 


CASH NA PASAHE SA BUS NG NASA HUSTONG GULANG (ISANG-DIREKSIYON)

Simula Hulyo 1, 2017

 Mga Lugar

Mula sa Zone

Patungo sa Zone

1

2

3

4

5

6

San Francisco

1

$4.00*

$6.00

$7.00

$8.25

$12.25

$13.00

Sausalito, Mill Valley, Tiburon

2

$6.50

 

 

$2.00

$8.25

$9.50

Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas, Woodacre

3

$7.00

$7.25

$8.25

Ignacio, Novato, San Marin

4

$8.25

$6.00

$6.75

Cotati, Rohnert Park, Petaluma

5

$12.25

$8.25

$7.25

$6.00

 

$4.00

 

Santa Rosa

6

$13.50

$9.50

$8.25

$6.75

Para sa paglalakbay patungo/mula sa mga tigilan ng bus ng Golden Gate Bridge Toll Plaza at 
Richardson Ave. & Francisco St. lamang
.

 

CASH NA PASAHE SA BUS NG KABATAAN(5-18), NAKATATANDA (65+), MAY-KAPANSANAN O NASA MEDICARE (ISANG-DIREKSIYON)

Simula Hulyo 1, 20170 Mga Lugar

Mula sa Zone

Patungo sa Zone

1

2

3

4

5

6

San Francisco

1

$2.00*

$3.00

$3.50

$4.00

$6.00

$6.50

Sausalito, Mill Valley, Tiburon

2

$3.00

 

 

$1.00

$4.00

$4.75

Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas, Woodacre

3

$3.50

$3.50

$4.00

Ignacio, Novato, San Marin

4

$4.00

$3.00

$3.25

Cotati, Rohnert Park, Petaluma

5

$6.00

$4.00

$3.50

$3.00

 

$2.00

 

 

Santa Rosa

6

$6.50

$4.75

$4.00

$3.25

Para sa paglalakbay patungo/mula sa mga tigilan ng bus ng Golden Gate Bridge Toll Plaza at 
Richardson Ave. & Francisco St. lamang.

 

 

CASH NA PASAHE SA SERBISYO NG BUS SA RICHMOND-SAN RAFAEL BRIDGE (ISANG-DIREKSIYON)

Simula Hulyo 1, 2017

 

Sa Loob ng

East Bay

East Bay/

Marin

East Bay/

Sonoma

East Bay/

San Francisco

Pasahe ng Nasa Hustong Gulang (19-64)

$4.00

$5.75

$10.75

$10.75

Pasahe ng Kabataan (5-18), Nakatatanda (65+), May-kapansanan o Nasa Medicare

$2.00

$2.75

$5.25

$5.25

 

MGA PASAHENG MAY DISKUWENTO

              Mga Pases sa Panahon: Ang mga parokyano ng bus ng Golden Gate Transit na naglalakbay sa loob lamang ng Marin County ay makakakuha ng diskuwento sa pamamagitan ng pagbili ng isang Arawan, Lingguhan (7-araw) o Buwanan (31-araw) na mga Pases. Ang 1-araw na pases ay mabibili sa mga bus, at ang 7-araw at 31-araw na mga pases ay mabibili online o sa ilang lokal na tagabenta. Ang mga pases ay nagkakaloob ng walang-limitasyong mga biyahe sa isang panahon at hindi magagamit sa labas ng Marin County.

 

              Clipper: Ang mga parokyano ng Golden Gate Transit at Ferry ay maaaring gumamit ng Clipper card upang makakuha ng diskuwento. Itong madaling gamitin, mahusay na card (may sukat na katulad ng credit card) ay nag-aalis ng pangangailangan ng cash at mga paglipat. Ang Clipper card ay awtomatikong nagbabawas ng tamang pasahe, kabilang ang angkop na diskuwento at mga paglipat, para sa bawat biyahe ng paghahatid. Ang mga parokyano ng bus ay dapat gumawa ng “tag on” kapag sasakay at “tag off” kapag lalabas upang matiyak na sila ay sinisingil ng tamang pasahe. Bisitahin ang Clipper website para sa karagdagang impormasyon.

 

 

CLIPPER / MGA PASAHE SA BUS SA PAMAMAGITAN NG LOKAL NA VALUE CARD NG MARIN

Simula sa Hulyo 1, 2017

Halaga ng Bawat Sakay

Para sa Paglalakbay sa Pagitan Nitong GGT Zones*

$1.80

Sa loob ng Zone 2, 3 & 4

$3.20

Sa loob ng Zone 1; Sa loob ng Zone 5 & 6; Sa Loob ng East Bay

$4.60

East Bay at Marin

$4.80

2 at 1; 5 at 4

$5.40

6 at 4

$5.60

3 at 1

$5.80

5 at 3

$6.60

4 at 1; 5 at 2; 6 at 3

$7.60

6 at 2

$8.60

East Bay at 1; East Bay at 5; East Bay at 6

$9.80

5 at 1

$10.40

6 at 1

 * Zone 1: San Francisco; Zone 2: Sausalito, Mill Valley, Tiburon; Zone 3: Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas; Zone 4: Ignacio, Novato, San Marin; Zone 5: Petaluma, Cotati, Rohnert Park; Zone 6: Santa Rosa

 

MGA DISKUWENTO SA PASAHE

Mga Nagbibiyahe

20% na kabawasan sa cash na pasahe sa pamamagitan ngClipper (10% na diskuwento para sa paglalakbay sa loob ng Marin County lamang sa Clipper. Ang Clipper ay nagkakaloob din ng diskuwento para sa mga nagbibiyahe sa pamamagitan ng ferry. Hindi puwede sa grupong paglalakbay.

Mga Nakatatanda (65+)

50% na kabawasan sa cash na pasahe ng nasa hustong gulang na may Medicare Card o kard ng pagkakakilanlan mula sa ibang sistema ng paghahatid ng California.

Mga Taong may mga
Kapansanan

50% na kabawasan sa cash na pasahe ng nasa hustong gulang sa pamamagitan ng DMV Disabled Placard ID, RTC Discount Card*, Medicare card, o card ng pagkakakilanlan para sa mga taong may kapansanan mula sa ibang tagapagpatakbo ng paghahatid. Ang mga katulong sa personal na serbisyo ay karapat-dapat din para sa 50% na diskuwento mula sa cash na pasahe ng nasa hustong gulang lamang kapag sinasamahan ang isang awtorisadong taong may kapansanan na may nakalagay na logo sa kanyang RTC Discount Card.

Kabataan
(5 hanggang 18)

50% na kabawasan sa cash na pasahe ng nasa hustong gulang, may edad na 5 hanggang 18. Ang drayber ay maaaring humiling ng katunayan ng edad.
 

Mga Bata

Ang mga batang may edad na 4 o mas bata ay makakasakay nang libre kapag may kasamang nasa hustong gulang (limitado sa dalawang bata bawat nasa hustong gulang) sa lahat ng mga ruta.

*Ang RTC Discount Cards ay iniisyu sa pamamagitan ng pagtawag sa Whistlestop Wheels sa 415-456-9062, Lunes-Huwebes, 10 am – 3 pm, o GGT sa 415-257-4407. Mangyaring tumawag upang humingi ng appointment.

 

 

MGA ISKEDYUL NG FERRY

 

LARKSPUR FERRY: Ang Golden Gate Larkspur Ferry ay tumatakbo araw-araw sa pagitan ng San Francisco at Larkspur sa Marin County, at serbisyo sa espesyal na ginaganap sa AT&T Park sa mga laro ng bola, mga ginaganap at mga konsiyerto.

SAUSALITO FERRY: Ang Golden Gate Sausalito Ferry ay tumatakbo araw-araw sa pagitan ng San Francisco at Sausalito sa Marin County

TIBURON FERRY: Ang Golden Gate Tiburon Ferry ay tumatakbo araw-araw sa pagitan ng San Francisco at Tiburon sa Marin County

GIANTS FERRY: Ang Golden Gate Larkspur Ferry ay tumatakbo araw-araw sa pagitan ng Larkspur Ferry Terminal at AT&T Park para sa lahat ng home game ng San Francisco Giants. Ang mga tiket sa ferry patungo sa ballpark ay ibinebenta online at sa pamamagitan ng telepono lamang – bisitahin ang aming pahina ng Giants Ferry para sa karagdagang impormasyon.

___________________________________________________________________

 

 

MGA PASAHE NG FERRY

 

Mga Pasahe ng Ferry 

ISANG-DIREKSIYON NA MGA PASAHE NG FERRY

Simula sa Hulyo 1, 2017

 

Larkspur

Sausalito

Tiburon

Clipper

$7.50

$6.50

$7.00

Cash na Pasahe ng Nasa Hustong Gulang

$11.50

$12.00

$12.00

Kabataan (5-18), Nakatatanda (65+), May-kapansanan o Nasa Medicare

$5.75

$6.00

$6.00

Ang mga batang 4 at mas bata (limitado sa 2 bawat buong pasahe ng nasa hustong gulang)

LIBRE

LIBRE

 

 

_________________________________________________________________

 

Description: Flag Art for TG

 

SERBISYO SA PAROKYANO AT PAGPAPLANO NG BIYAHE SA MARAMING WIKA

Ang Golden Gate Customer Service Center ay bukas Lunes hanggang Biyernes mula 7:00 am hanggang 6:00 pm para sa tulong sa pagpaplano ng isang biyahe sa paghahatid, pag-uulat ng nawalang bagay, pagbili ng mga pases/card, at pagkomento sa aming mga serbisyo.

Nakakagamit kami ng mga tagasalin na nagsasalita ng higit sa 150 wika upang tumulong sa pagsasalin ng mga pangangailangan ng mga tumatawag sa amin. Ang parokyanong nangangailangan ng tulong ay maaaring tumawag sa 415-455-2000 para sa impormasyon sa anumang wikang pinakakomportable sila.

 

_________________________________________________________________


 

TITULO VI NA PATAKARAN

 

Ang Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District ay nagpapatakbo ng mga programa at serbisyo nito nang hindi nagsasaalang-alang sa lahi, kulay o bansang pinagmulan alinsunod sa Title VI of the Civil Rights Act of 1964, na nagtatadhana na walang tao, dahil sa lahi, kulay o bansang pinagmulan, na dapat pigilang lumahok sa, pagkaitan ng mga benepisyo ng, o isailalim sa diskriminasyon sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng pampublikong paghahatid.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa sa mga karapatang sibil ng Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, o para sa impormasyon tungkol sa mga pamamaraan upang magharap ng reklamo o kumuha ng impormasyon sa ibang wika, makipag-ugnayan sa:

GOLDEN GATE BRIDGE DISTRICT EEO OFFICE
1011 Andersen Drive
San Rafael, CA 94901-5318
Telepono: 511 (sabihin ang “Golden Gate Transit”) o 415-455-2000
Fax: (415) 257-4555
Email:
TitleVIComplaints@goldengate.org