Cu Golden Gate là mt trong nhng chiếc cu đp nht trên thế gii vi nhng tháp cao hùng vĩ, nhng dây cáp chính to ln cng cáp và nhng nhp cu vĩ đi bt ngang đôi b. Cu Golden Gate nm trên Xa l 101 ca nước M và cung cp mt con đường thiết yếu kết ni gia San Francisco và các ht theo hướng Bc. Vào tháng Năm, năm 2017, chiếc Cu này s được t chc l K nim ngày sinh ln th 80 ca nó.

 

THĂM VING CU GOLDEN GATE

 

Cu Golden Gate ni tiếng thế gii là mt tri nghim đc đáo cho dù bn lái xe, đi b, hay là đi xe đp qua cu. Thm chí còn có mt cuc Đi B o Qua Cu dành cho nhng người không th đến được chiếc Cu này.

Đường Dn Vào Cu: Khách b hành và người đi xe đp có th s dng li đi b trong thi gian ban ngày. Khách b hành và người đi xe đp cùng đi chung trên li đi b phía đông vào nhng ngày thường trong tun. Người Đi Xe Đp s dng li đi b phía tây vào nhng ngày cui tun. Tt c khách viếng thăm phi hết sc chú ý vì các li đi b có th tr nên rt đông đúc. Cu dài 1,7 dm và khách nên dùng loi giày thích hp và mc qun áo gi m.

Giày Trượt patin và Ván Trượt không được phép s dng. Đng vt, ngoi tr chó nghip v cũng không được phép lên cu. 

Hướng dn và Đu Xe: Li đi b trên cu có th đến được t bi đu xe phía đông nam hoc bi đu xe phía đông bc ti khu Vista Point.

Thu L phí bng Đin T ti Cu Golden Gate: Cu Golden Gate được thu phí bng đin t, và không phi dng xe ti Trm Thu Phí. H thng thu phí này hoàn toàn bng đin t giúp cho vic qua Cu d dàng hơn. L phí qua cu được thu t đng bng cách dùng mt loi th thu phí FasTrak hay bng cách Tr L Phí Qua Bin S Xe (Pay-By-Plate).

Có mt la chn tr l phí tin li thích hp theo nhu cu ca tng tài xế. Hãy chn cách thc tr phí nào tt nht thích hp nht đi vi bn, bn nên cân nhc mc đ thường xuyên mà bn qua cu Golden Gate cũng như phương pháp tr l phí nào mà bn thy thích hp hơn đ s dng. Hãy vào xem trang Web ca chúng tôi và đc đ biết thêm thông tin. Xin lưu ý: thông tin có sn bng nhiu ngôn ng!

·       FasTrak. FasTrak cung cp mt mc l phí có gim giá ($6.75 cho các loi xe 2 cu). Vi FasTrak, l phí qua cu được thu bng cách dùng mt th thu phí được gn trên kính chn gió và mt cn ăn-ten phía trên, đ đc th thu phí và thu phí qua cu. Các th thu phí FasTrak được cung cp vi s tin ký qu có th hoàn li là $20. FasTrak qui đnh s dng làn đường Carpool Lane dành riêng, nếu hp l, đ ch tr l phí Carpool được gim giá. Xin xem trang FasTrak website đ biết thêm thông tin.

·       Pay-By-Plate. Chn cách Tr Phí Qua Bin S Xe (Pay-By-Plate), dùng bin s xe đ thu phí ($7.75 cho các loi xe 2 cu). Xin đc thêm v chn cách Tr L Phí bng Pay-By-Plate ca chúng tôi.

o   Trương mc Bin S Xe (License Plate Account) là mt la chn tr l phí rt tt đi vi nhng người đi mô tô thích “tr tin khi đi” hơn. Bn có th s dng mt th tín dng đ m và np tin vào trương mc. Hãy m mt License Plate Account ngay hôm nay.

o   Tr Mt Ln (One-Time Payments) được đ ngh cho các tài xế không thường xuyên qua Cu Golden Gate, du khách t ngoài Vùng Vnh đến, và nhng khách thích tr bng tin mt hơn. Tr Mt Ln có th được thc hin trc tuyến qua mng, qua đin thoi, hay tr trc tiếp 30 ngày trước khi qua Cu hay trong vòng 48 gi sau khi qua cu. Xin đc thêm v One-Time Payments

o   Biên lai Thu phí (Toll Invoices) được gi đến khách hàng nào không đóng phí qua cu (FasTrak, License Plate Account, One-Time Payment). Hóa đơn s được gi đến cho người ch  đăng ký xe. Xin đc thêm ti đây.

Thông Tin v Xe cho Thuê : Hãy nói vi đi lý thuê mướn xe ca bn khai rõ bn phi tr l phí qua cu như thế nào khi đi qua bt kỳ cây cu nào thuc Vùng Vnh bng xe thuê mướn. Bn có th chn chương trình tr l phí ca công ty cho thuê xe và tr l phí và nhng l phí cho các tin nghi hàng ngày ca h. Hoc bn có th chn không dùng chương trình ca h và thc hin Tr Mt Ln TRƯỚC KHI qua Cu Golden Gate.

Đi vi các loi xe nhiu hơn hai cu, mc l phí tùy theo s lượng trc xe.

 

MUA SM TI CU GOLDEN GATE

Mt chuyến đi thăm Cu Golden Gate s không được trn vn nếu không đến thăm Khu Trin Lãm Cu Pavilion mi và “Round House,” nm ti mt khu xinh đp dành cho du khách phía đông nam (xem hướng dn). Ti Khu Trin Lãm Pavilion, các bn s được nhìn thy các hin vt lch s, vt trin lãm, và mt lot nhng sn phm mi và đc đáo k nim chiếc Cu này. Bn cũng có th khám phá khoa hc và k thut xây dng phía sau công trình xây dng Cu qua nhng vt trin lãm tương tác ngay bên ngoài Khu Trin Lãm Pavilion.

ĐU XE TI CU GOLDEN GATE

Bãi đu xe dành cho du khách có c hai bên đông-nam và đông-bc ca Cu, có bãi đu xe dành cho người tàn tt. Chú ý: không gian vô cùng hn chế, du khách được khuyến khích s dng các phương tin thay thế khi đến Cu – xe trung chuyn công cng, xe đp, đi b, v.v.

 

XE TRUNG CHUYN

Golden Gate Transit (GGT) cung cp dch v xe buýt theo tuyến đã đnh sn trong khu vc ti San Francisco, các Marin County và Sonoma. Dch v có gii hn cũng có sn nm gia San Rafael trong trung tâm Marin và trm El Cerrito/Del Norte BART Ht Contra Costa v phía tây. Dch v xe buýt đa phương quy đnh trong phm vi Marin County, thông qua mt hp đng vi Marin Transit. Dch v xe buýt hot đng hàng ngày, vi dch v gim giá vé vào nhng ngày ngh cui tun và nhng ngày ngh l c th. Hãy xem Lch Trình Xe Buýt trên trang Web ca chúng tôi.

Phà cho cu Golden Gate (GGF) hot đng thường xuyên qua li gia San Francisco và Larkspur ti trung tâm Marin County, và gia San Francisco và Sausalito ti Marin County phía nam. Dch v phà hot đng hàng ngày vi dch v cho nhng ngày làm vic thường xuyên trong tun và dch v gim giá vé vào nhng ngày ngh cui tun và nhng ngày ngh l c th. Phà s KHÔNG HOT ĐNG vào nhng ngày L T Ơn (Thanksgiving), L Giáng Sinh (Christmas Day) và Đu Năm Mi (New Year’s Day). Xin xem Lch Hot Đng ca Phà trên trang web ca chúng tôi.

BN Đ H THNG GGT và GGF

LCH NGÀY NGH L 2017-2018

 

Lch trình

Phà

Lch trình

Xe Buýt

Independence Day (Ngày l Đc lp), Th Ba, ngày 4 tháng 7, 2017

NGH L

NGH L

Labor Day (L Lao đng), th Hai, ngày 4 tháng 9, 2017

NGH L

NGH L

Columbus Day (Ngày Columbus), th Hai, ngày 9 tháng 10, 2017

Ngày thường

Ngày thường

Veterans Day (Ngày Cu Chiến Binh, Th By, ngày 11 tháng 11, 2017

Ngày thường

Ngày thường

Thanksgiving Day (L T Ơn), Th Năm, ngày 23 tháng 11, 2017

KHÔNG PHC V

NGH L

Day After Thanksgiving Day (Ngày sau l T Ơn), Th Sáu, ngày 24 tháng 11, 2017

DCH V GIM GIÁ

NGH L

Christmas Day (L Nô-en), Th Hai, 25 tháng 12, 2017

KHÔNG PHC V

NGH L

New Year’s Day, Th Hai, 01tháng 01, 2018

KHÔNG PHC V

NGH L

Martin Luther King Day, Th Hai, 15 tháng 01, 2018

DCH V GIM GÍA

Bình thường

Presidents’ Day, Th Hai, ngày 19 tháng 02, 2018

NGH L

NGH L

Cesar Chavez Day, Th By, ngày 31 tháng 3, 2018

Ngày cui tun

Th By

Memorial Day, Th Hai, ngày 28 tháng 5, 2018

NGH L

NGH L

Independence Day (Ngày L Đc Lp), Th Tư, ngày 4, tháng 7, 2018

NGH L

NGH L

GIÁ VÉ QUA PHÀ VÀ BN Đ KHU VC PHÀ

GiáVé Dành Cho Người Ln Giá Vé Dành cho Người Tàn Tt/ Người Cao Niên/ Thiếu Niên Giá Vé Qua Phà Golden Gate Th Giá tr(Value Card)

Khi lên xe buýt, hãy nói cho tài xế biết nơi đến ca mình, như vy bn s được tính đúng giá vé. Hãy xut trình giy t căn cước hp l đ được gim giá vé.

Giá vé đi xe buýt mt chiu GGT dành cho người ln được xác đnh theo Khu Vc Tính Phí (Fare Zones), và thay đi theo chiu dài ca chuyến đi và s Khu Vc Tính Phí đi qua. Tin vé phà và xe buýt được trình bày dưới đây.

S Dng Bng Giá

Ví d, nếu bn mun đi t San Rafael (Vùng 3) đến San Francisco (Vùng 1), hãy xác đnh v trí ca San Rafael ( ct bên trái ca bng) và ri xem đường nm ngang ca bng đến nơi Vùng 3 ct ngang Vùng 1 (cho thy vi nn màu trng).Giá vé đi mt chiu ca bn là $7.00.

GIÁ VÉ XE BUÝT (MT CHIU) DÀNH CHO NGƯỜI LN (19-64T)
Có hi
u lc t ngày 1 tháng 7, 2017

Khu vc

T Vùng

Đến Vùng

1

2

3

4

5

6

San Francisco

1

$4.00*

$6.00

$7.00

$8.25

$12.25

$13.00

Sausalito, Mill Valley, Tiburon

2

$6.00

 

 

$2.00

$8.25

$9.50

Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas, Woodacre

3

$7.00

$7.25

$8.25

Ignacio, Novato, San Marin

4

$8.25

$6.00

$6.75

Cotati, Rohnert Park, Petaluma

5

$12.25

$8.25

$7.25

$6.00

 

$4.00

Santa Rosa

6

$13.00

$9.50

$8.25

$6.75

* Ch dành cho di chuyn đến / t Trm Thu Phí Golden Gate Bridge và

Đi L Richardson & Đường Francisco.            


GIÁ VÉ XE BUÝT (MT CHIU) DÀNH CHO THIU NIÊN (5-18T), NGƯỜI CAO NIÊN (65 tui tr lên), NGƯỜI TÀN TT HOC NGƯỜI CÓ BO HIM MEDICARE  
Có hi
u lc t ngày 1 tháng By, năm 2017

Khu vc

T Vùng

Đến Vùng

1

2

3

4

5

6

San Francisco

1

$2.00*

$3.00

$3.50

$4.00

$6.00

$6.50

Sausalito, Mill Valley, Tiburon

2

$3.00

 

 

$1.00

$4.00

$4.75

Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas, Woodacre

3

$3.50

$3.50

$4.00

Ignacio, Novato, San Marin

4

$4.00

$3.00

$3.25

Cotati, Rohnert Park, Petaluma

5

$6.00

$4.00

$3.50

$3.00

 

$2.00

Santa Rosa

6

$6.50

$4.75

$4.00

$3.25

* Ch dành cho di chuyn đến/t Trm Thu Phí Golden Gate Bridge,

Đi L Richardson Ave. & ĐườngFrancisco St.

 

GIÁ VÉ XE BUÝT (MT CHIU) PHC V CU RICHMOND-SAN RAFAEL  
Có Hi
u Lc t ngày 1 tháng By, năm 2017

 

Trong phm vi

East Bay

East Bay/

Marin

East Bay/

Sonoma

East Bay/

San Francisco

Giá vé người ln (19-64T)

$4.00

$5,75

$10,75

$10,75

Giá vé Thiếu niên (5-18T),  Cao niên (65T tr lên), Người Tàn tt hoc người có bo him Medicare

$2.00

$2,75

$5.25

$5.25

 

GIM GIÁ

Th có Kỳ Hn (Period Passes): Khách đi xe buýt qua cu Golden Gate khi đi mt mình trong ni ht Marin County có th được gim giá vé bng cách mua loi Th Ngày, Th Tun (7 ngày) hay Th Tháng (31 ngày). Loi th 1 ngày có th mua trên xe buýt, và các loi th 7 ngày và 31 ngày có th mua qua mng hay ti nhng đi lý bán vé đa phương. Các loi th cho phép đi không gii hn trong thi hn quy đnh và không được s dng ngoài Marin County.

Clipper (Th Clipper): Khách qua phà và đi xe buýt qua cu Golden Gate có th s dng th Clipper đ được gim giá. Loi th thông minh này có kiu dáng đp, tin dng (kích thước khong bng th tín dng) giúp không cn dùng tin mt và chuyn tin. Th Clipper t đng khu tr tin vé mt cách chính xác, bao gm gim giá vé và chuyn tin mt cách thích hp, cho mi chuyến đi. Khách đi xe buýt phi đeo th ghi vào (“tag on”) khi lên xe và tháo th ra (“tag off”) khi ra khi xe buýt đ bo đm h đã được tính giá vé chính xác. Xin xem trong Clipper website đ biết thêm thông tin.

 

GIÁ VÉ XE BUÝT DÀNH CHO NGƯỜI LN DÙNG TH CLIPPER

Có hiu lc k t ngày 1, tháng 7, năm 2017

Giá cho mi chuyến đi

Đ Di chuyn gia các Vùng GGT này*

$1.80

Trong phm vi các vùng 2, 3 & 4

$3.20

Trong phm vi Vùng 1; Các vùng 5 & 6; Trong phm vi East Bay

$4.60

East Bay và Marin

$4.80

2 và 1; 5 và 4

$5.40

6 và 4

$5.60

3 và 1

$5.80

5 và 3

$6.60

4 và 1; 5 và 2; 6 và 3

$7.60

6 và 2

$8.60

East Bay và 1; East Bay và 5; East Bay và 6

$9.80

5 và 1

$10.40

6 và 1

* Vùng 1: San Francisco; Vùng 2: Sausalito, Mill Valley, Tiburon; Vùng 3: Corte Madera, Larkspur, San Rafael, Ross Valley, Lagunitas; Vùng 4: Ignacio, Novato, San Marin; Vùng 5: Petaluma, Cotati, Rohnert Park; Vùng 6: Santa Rosa

 

GIM GIÁ VÉ

Người đi làm bng vé tháng

Gim 20% vé xe buýt cho Th Clipper (gim 10% cho người đi mt mình trong phm vi Marin County vi th Clipper hay Th Value cho Đa Phương Marin). Clipper cũng gim giá vé cho khách đi phà là người đi làm bng vé tháng. Không áp dng cho người đi theo nhóm.

Người Cao Niên (65 tui tr lên)

Gim 50% giá vé cho người ln có th bo him Medicare hoc th căn cước t mt h thng trung chuyn California khác.

Người Tàn Tt

Gim 50% giá vé cho người ln có th chng nhn tàn tt (DMV Disabled Placard ID), Th Gim Giá Vé RTC*, hay th căn cước dành cho người tàn tt t mt hãng điu hành trung chuyn khác. Nhng người tr giúp phc v cá nhân đi theo cũng được hưởng giá vé gim 50% theo giá vé người ln ch khi nào đi kèm mt người được công nhn là tàn tt có mt lôgô Chăm sóc trên Th Gim giá vé RTC ca người y.

Thiếu Niên
5- 18 tu
i

Gim 50%  giá vé người ln, tui t 5 đến 18. Tài xế có th yêu cu chng minh tui. 

Tr em

Tr em t 4 tui tr xung được min phí khi đi kèm bi mt người ln (gii hn hai tr em cho mt người ln) đi vi tt c các tuyến đường.

* Th Gim Giá Vé RTC được cp bng cách gi đến Whistlestop Wheels s 415-456-9062, t th Hai - th Năm, 10g sáng – 3g chiu, hoc GGT s 415-257-4407. Hãy gi trước đ có cuc hn.

 

LCH TRÌNH QUA PHÀ

PHÀ LARKSPUR: Phà Larkspur Golden Gate hot đng hàng ngày qua li gia San Francisco và Larkspur trong đa phn Marin County, và phc v các s kin đc bit AT&T Park cho các cuc thi đu bóng, các s kin, và các bui hòa nhc.

PHÀ SAUSALITO: Phà Sausalito Golden Gate hot đng hàng ngày qua li gia San Francisco và Sausalito trong đa phn Marin County

PHÀ TIBURON: Phà Tiburon Golden Gate hot đng hàng ngày, ngoi tr nhng ngày l c th, gia San Francisco và Tiburon trong Ht Marin County.

PHÀ GIANTS: Phà Giants Golden Gate hot đng phc v đc bit gia Bến Phà Larkspur và Công viên AT&T cho tt c trò chơi gia đình San Francisco Giants.

___________________________________________________________

GIÁ VÉ QUA PHÀ

Giá Vé Qua Phà

GIÁ VÉ QUA PHÀ MT CHIU

Có hiu lc t ngày 1 tháng 7, 2017

 

Larkspur

Sausalito

Tiburon

Th Clipper

$7.50

$6.50

$7.00

Giá vé người ln

$11.50

$12.00

$12.00

Thiếu niên (5-18), Người cao Niên (65+), Người tàn tt hoc có bo him Medicare

$5.75

$6.00

$6.00

Tr em t 4 tui tr xung (gii hn 2 em cho mt người ln giá vé đy đ)

MIN PHÍ

MIN PHÍ

MIN PHÍE

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHC V KHÁCH HÀNG VÀ LP K HOCH CHUYN ĐI BNG NHIU NGÔN NG

Trung Tâm Phc V Khách Thăm Cu Golden Gate m ca mi ngày t 7 gi sáng đến 6 gi chiu đ h tr lp kế hoch chuyến đi, báo cáo đ vt b mt, mua th/vé qua cu, và góp ý phê bình v dch v ca chúng tôi.

Chúng tôi có nhng phiên dch viên phc v trên 150 ngôn ng đ h tr phiên dch cho nhng nhu cu cn thiết ca khách gi đến. Quý khách cn giúp đ có th gi s 415-455-2000 đ có thông tin v bt c ngôn ng nào mà quý khách thy thun tin nht.

_________________________________________________________________


 

CHÍNH SÁCH TIÊU Đ VI

 

Khu Qun lý Xa L và Giao thông Cu Golden Gate (Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District) hot đng theo chương trình và dch v ca mình không phân bit chng tc, màu da hay ngun gc dân tc theo Tiêu đ VI ca Đo Lut v Quyn Công Dân năm 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), đo lut này quy đnh là không người nào s, theo nhóm chng tc, màu da hay ngun gc dân tc, b ngăn chn tham gia, b khước t các li ích, hoc b phân bit trong vic cung cp các dch v vn chuyn công cng.

Đ biết thêm thông tin v các chương trình quyn công dân ca Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, hoc thông tin v các th tc lp h sơ khiếu ni hay ly thông tin bng ngôn ng khác, hãy liên lc:

GOLDEN GATE BRIDGE DISTRICT EEO OFFICE
1011 Andersen Drive
San Rafael, CA 94901-5318
Phone: 511 (nói “Golden Gate Transit”)
Fax: (415) 257-4555
Email:
TitleVIComplaints@goldengate.org