Chào mừng Quý khách đến Cuộc Triển lãm Thực tế Cầu Golden Gate

Những vật triển lãm sau đây hiện trưng bày ở Khu vực Du Khách Cầu Golden Gate ở gần tháp phía nam. Những vật triển lãm này cho du khách cơ hội để tìm hiểu thêm về kỹ thuật xây dựng và lịch sử của Cầu Golden Gate.

Nhìn Phía trước

Cầu Golden Gate, đường Cao tốc và Khu vực Giao thông đã đề nghị tu sửa lại Battery Lancaster là nơi Triển lãm Ngoài trời lâu dài về kỹ thuật xây dựng và lịch sử của Cầu.

Hiệp hội các trường Đại học Nghiên cứu về Kỹ thuật Động đất (CUREE) là nhà quản lý dự án và nhà thiết kế hàng đầu của cuộc Triển lãm. Các nhà thiết kế triển lãm khác là:

Các dịch vụ lập kế hoạch vị trí được cung cấp bởi Kiến trúc EHDD, tư vấn đánh giá bởi Công ty Inverness Research, và David Heil & amp; Associates, với thiết kế đồ họa các bảng trưng bày bởi Hunt Design.